Adhereix-te

Autorització
En conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades y al Reglament RD-1720/2007 que la desenvolupa i amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), es detalla la informació relacionada amb la protecció de dades:

Les dades de caràcter personal recollits en el present formulari (nom, adreça de correu, municipi, comarca, situació laboral, sector i empresa) seran emmagatzemats i tractats pel Responsable Intersindical-CSC amb la finalitat de gestionar l’adhesió de l’usuari al manifest en favor del dret a vaga dels treballadors. El responsable de les dades Intersindical-CSC es una entitat ubicada a la Via Laietana 48A, Principal 2a, 08003 Barcelona.

L’usuari, a través del marcatge dels xecs indicats en el formulari, consisteix, de manear explícita, que les seves dades sigui recollides i tractades amb la finalistat descrita en els paràgrafs anteriors i, en cas d’indicar-ho expresament, que puguin rebre informació sobre els serveis i activitats desenvoludes pel responsable Intersindical-CSC. La base legal del tractament de les dades personals resideix en el consentiment explícit de l’usuari. Les dades personal proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la supressió per part de l’usuari. Les dades recollides no es cediran a tercers, exceptuant les obligacions legals i seran tractades a l’espai de la Unió Europea. Els interessats poden exercir els següents drets:

  • dret a sol·licitar l’accés a les dades personals
  • dret a sol·licitar la seva rectificació o suspensió
  • dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • dret a oposar-se al seu tractament
  • dret a la portabilitat de les dades

enviant una sol·lícitud per escrit i aportant una còpia del document d’identitat (per acreditar la identitat) a la següent direcció: Via Laietana 48A, Principal 2a, 08003 Barcelona. Per més informació relacionada amb la Protecció de Dades i el RGPD podeu consultar l’Agència espanyola de protecció de dades (AGPD) https://www.agpd.es/.